Japan

2014年7月 1日 (火)

八百八橋

P1120462
Nakanoshima, Osaka, Japan 2014.

| | コメント (0)

2014年1月 1日 (水)

賀正2013

P1010630

| | コメント (0)

2013年12月 1日 (日)

凱風快晴

P1110224

| | コメント (0)

2013年10月 3日 (木)

tokyo red

P1100473
Daiba, Tokyo, 2013.

| | コメント (0)

2013年9月28日 (土)

tokyo blue

P1100761
Roppongi, Tokyo, 2013.

| | コメント (0)

2013年1月 1日 (火)

赤富士

P1020674
Mt Fuji, 2010.

| | コメント (0)

2012年12月 6日 (木)

Kobe Luminarie

P1090167
Kobe, Japan, 2008.

| | コメント (0)

2012年9月 5日 (水)

Yokohama Chinatown

P1070735

P1070746

P1070742

Yokohama, Japan, 2012.

各国のチャイナタウンを訪れますが、横浜中華街はやはりとても立派。

| | コメント (0)

2012年7月18日 (水)

暑中お見舞い申し上げます。

P1070598
Hiki, Wakayama, Japan, 2010.

| | コメント (0)

2012年7月16日 (月)

宵山

P1040342
Kyoto, Japan, 2011.

| | コメント (0)